10 Fot Container med 5000L Tank

 Les produkt datablad her
STÅLTANK PLASSERT I CONTAINER

Effektiv drift med kvalitetsløsninger for store maskiner Container løsning for fleksibel bruk
Diesel tank montert i container er en sikker og fleksibel løsning for alle bransjer. Godt beskyttet for både tyveri og vær/vind. Slangetrommel med lang slange sikrer brukervennlighet selv på avstand. Åpning av container på begge sider, enkeltgjør oppbevaring av verktøy, AdBlue, sikkerhets utstyr m.m

Tanken er dobbelvegget med påmontert overfyllingsvern og lekkasjedetektor som sikrer tilfredstillelse av europeiske forskrifter. På gulv under påfylling og pumper er det monter oppsamlingskar for å ta opp eventuelt spill fra koblinger og kraner. Lett tilgjengelig påfyllling fra tankbil via dryppfrie koblinger sikrer en hurtig og kontrollert påfylling av tanken.

• Slangetrommel
• 5000 Liter tank
• Dobbelvegget tank
• Lekkasje detektor
• Valgfri pumpe løsning
• Plass til AdBlue fat
• Plass til verktøy
• Overfyllingsvern
• Tank sertifikat
• ADR Godkjent
• Container med godkjent låsebeslag
• Stålgulv
• Container kan åpnes i begge ender
• ISO sertifisert container, godkjent for heising
• Gaffel lommer